นวัตกรรมใน All-Flash Storage สำหรับ การจัดการข้อมูล Unstructured Data ด้วยแนวทางใหม่