เตรียมพบกับ
การพลิกโฉม
ของ Data Center

FlashStack CI นั้นมีความยืดหยุ่น เป็นโซลูชั่นที่มีการนำเอานวัตกรรม
ทางด้าน Flash มาสู่ Data Center ด้วยเทคโนโลยีแห่งผู้นำในอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการออกแบบโดย Cisco ทำให้ FlashStack
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ได้อย่างมหาศาล และจะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณ

ช่วยจำกัด Workloads ของคุณ

FlashStack ถือเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ application ที่มีความสำคัญ และ ระบบคลาวด์ โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่ไม่มีสะดุด และได้มีการทดสอบทั้งก่อนและหลัง โดย Cisco ร่วมกับ Pure Storage - ช่วยลดความเสี่ยง รวมทั้งระยะเวลาในการติดตั้ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมสำหรับการเริ่มต้น และจะร่วมเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ

ในการขยาย FlashStack นั้น จะไม่ทำให้การทำงานสะดุด หรือต้องถ่ายโอนข้อมูลแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น "FlashStack mini" ที่มีขนาดเล็กที่สุด จนถึงขนาดที่มากกว่า 160 โฮสขึ้นไป หรือแม้กระทั่งขนาดความจุที่มากกว่า Petabyte การเพิ่มขนาดความจุสามารถทำแบบค่อยเป็นค่อยไปตามงบประมาณที่มีได้ และไม่ว่าความจุจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ FlashStack ก็ยังคงมีความเสถียร ทรงประสิทธิภาพ และจัดการได้อย่างง่ายดาย โดยบุคลากรทางด้าน IT ทั้วไป