สู่การเป็นธุรกิจแบบ DATA DRIVEN ด้วยการใช้ ORACLE และ PURE

องค์กรทั้งขนาดใหญ่และเล็กต่างก็ค้นพบว่าข้อมูลนั้นได้กลายเป็นหัวใจหลักในการเร่งการเติบโตของธุรกิจ และข้อมูลนั้นก็มีคุณค่าต่อธุรกิจเทียบเท่าได้กับเหล่าผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันเลย และตอนนี้ก็เป็นเวลาของคุณแล้วที่จะได้นำข้อมูลที่คุณมีอยู่มาสร้างคุณค่าและเกิดเป็นรายได้เข้าสู่องค์กร ด้วยโซลูชัน All-flash จาก Pure Storage นี้เอง

ใช้รองรับ ORACLE ANALYTICS

เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้ Pure FlashBlade Array โซลูชันระบบ All-flash เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยให้คุณก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นในระบบ Data Warehousing, Data Management และ Data Analysis ได้ โดยคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลของ Oracle ได้โดยตรงผ่านทาง dNFS พร้อมด้วยประสิทธิภาพ Throughput จำนวนมหาศาลสำหรับการเขียนและอ่านข้อมูลนี้ ก็ทำให้ FlashBlade ถือเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โซลูชันระบบ Data Warehouse และ Data Analytics ที่คุณใช้งานอยู่ และทำให้คุณก้าวเหนือคู่แข่งได้อยู่เสมอ

“ประสิทธิภาพของระบบ Oracle ที่เราใช้งานอยู่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากย้ายมาใช้งานบนระบบ Virtualization ที่ทำงานอยู่บน Pure Storage”
Bryan Bond, Sr. Systems Admin
Siemens
“ข้อมูลและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราเพื่อก้าวไปสู่ระบบ All-flash Data Center”
Alex Patent, VP Global Infrastructure
Nielsen
“ความง่ายของโซลูชันนี้ถือว่าสุดยอดมาก”
Matt Harris, Head of IT
MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ Team

ควบรวมระบบและเพิ่มความเร็วได้ด้วย FLASHSTACK

โซลูชัน Pure FlashStack นี้เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตแบบสำเร็จรูปที่เกิดจากความร่วมมือของ Cisco และ Pure Storage เพื่อช่วยให้การติดตั้งโซลูชันของ Oracle เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น FlashStack ช่วยลดภาระงานทางด้าน IT ลง และช่วยให้คุณสามารถควบรวมระบบฐานข้อมูลจำนวนมากเข้ามาอยู่ร่วมกันภายในระบบจัดเก็บข้อมูลเดียวได้

ติดต่อเราสำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม

เพิ่มความเร็วให้กับโซลูชัน Oracle ของคุณทันทีวันนี้ ติดต่อเราได้โดยการกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

Featured Technology Partners

Welcome to Pure Storage!
Our data storage experts are here to answer your questions.

Connect with Pure Storage
Please complete the form below and we'll get in touch with you!

Thanks for submitting.

We'll be in touch shortly.