SỔ TAY HƯỚNG DẪN MUA SẮM SẢN PHẨM LƯU TRỮ FLASH


Thậm chí nếu bạn chưa từng triển khai flash trong hạ tầng của bạn, rất có thể điều đó sẽ xảy ra vào năm tới. Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi xây dựng một sổ tay hướng dẫn mua sắm sản phẩm lưu trữ flash một cách toàn diện và trung lập. Mục đích của sổ tay này là để cung cấp các kiến thức cơ bản để đánh giá và lựa chọn một giải pháp lưu trữ Flash tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Sổ tay này bao gồm:

  • Những điều cần biết về bộ nhớ Flash
  • Các loại hình khác nhau của thiết bị lưu trữ hoàn toàn Flash
  • Tiêu chí mua sắm thiết bị lưu trữ hoàn toàn Flash
  • Thiết bị lưu trữ hoàn toàn Flash có thể đơn giản hoá các hoạt động lưu trữ như thế nào

Gartner names Pure Storage a Leader in the 2018 Magic Quadrant Solid-State Arrays 5 Years in a Row

Get the analysis you need to choose the best Solid-State Arrays for your business.

By downloading the report, we believe you'll gain insights into:

  • The flash storage futures market overview
  • Gartner’s evaluation of vision, strengths and cautions for each vendor
  • Why Pure Storage was named a LEADER