เตรียมพบกับการพลิกโฉมของ Data Center

FlashStack CI นั้นมีความยืดหยุ่น เป็นโซลูชั่นที่มีการนำเอานวัตกรรมทางด้าน Flash มาสู่ Data Center ด้วยเทคโนโลยีแห่งผู้นำในอุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบโดย Cisco ทำให้ FlashStack ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ได้อย่างมหาศาล และจะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณ

ช่วยจำกัด Workloads ของคุณ

FlashStack ถือเป็นส่วนสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ application ที่มีความสำคัญ และ ระบบคลาวด์ โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่ไม่มีสะดุด และได้มีการทดสอบทั้งก่อนและหลัง โดย Cisco ร่วมกับ Pure Storage - ช่วยลดความเสี่ยง รวมทั้งระยะเวลาในการติดตั้ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมสำหรับการเริ่มต้น และจะร่วมเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ

ในการขยาย FlashStack นั้น จะไม่ทำให้การทำงานสะดุด หรือต้องถ่ายโอนข้อมูลแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น "FlashStack mini" ที่มีขนาดเล็กที่สุด จนถึงขนาดที่มากกว่า 160 โฮสขึ้นไป หรือแม้กระทั่งขนาดความจุที่มากกว่า Petabyte การเพิ่มขนาดความจุสามารถทำแบบค่อยเป็นค่อยไปตามงบประมาณที่มีได้ และไม่ว่าความจุจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ FlashStack ก็ยังคงมีความเสถียร ทรงประสิทธิภาพ และจัดการได้อย่างง่ายดาย โดยบุคลากรทางด้าน IT ทั้วไป


Aan de slag

Maak uw bedrijf en de mensen die u helpt succesvol