Pure Storage Implementation Associate-certificering

Medewerker

Pure Storage Implementation Associate

Examen-ID: PCIA_001
Certificering: Pure Storage Certified Implementation Associate

Het Pure Storage Implementation Associate-examen legt de basis voor een Implementation Engineer om FlashArray te plannen, te configureren en te installeren met behulp van best practices voor Pure Storage-producten en -diensten. Dit examen helpt bij het valideren van de kennis, vaardigheden en capaciteiten die vereist zijn voor succesvolle Pure Storage Implementation Engineers op Medewerkersniveau.

Succesvolle kandidaten zijn Pure Storage-medewerkers of -partners die 1-3 jaar ervaring hebben in de storagebranche en 3-6 maanden ervaring hebben met Pure Storage. Zij zijn bekend met de basale CLI-commando’s voor installatie, met Purity-functies, de FlashArray-architectuur en GUI.  Met behulp van ondersteunende documenten moeten succesvolle kandidaten betrokken worden bij de hardware- en software-installatie en capaciteitsuitbreiding van een Pure Storage FlashArray.

Examenonderwerpen:

  • Voor de installatie
  • Installatie
  • Na de installatie
Your Browser Is No Longer Supported!

Older browsers often represent security risks. In order to deliver the best possible experience when using our site, please update to any of these latest browsers.