Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Pure

Technologie heeft het vermogen om het leven van mensen op wereldschaal te verbeteren. Pure's toewijding aan het uitdagen van de status quo reikt verder dan onze technologie, onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk te beperken, onze filantropische inspanningen en onze mensen.

We maken een impact - binnen onze gemeenschap en wereldwijd

Filantropie

Door middel van onze Pure Good Foundation richten we ons op het stimuleren van onze mensen, op investeringen en op het delen van onze technologie in maatschappelijke activiteiten.

Mensen

Pure streeft naar globale diversiteit en gelijkheid en is er trots op een werkgever te zijn met gelijke kansen en positieve actie.

Planeet

Wij streven ernaar om een ethische supply chain in stand te houden en tegelijkertijd onze klanten te voorzien van technologie die hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid ondersteunt.

Filantropie

De Pure Good Foundation is in 2015 opgericht, via een stemming onder medewerkers, om te investeren in onze gemeenschappen en om projecten te ondersteunen die gericht zijn op verbetering van de levensomstandigheden van waar we wonen en werken.

Pure Good Foundation

Pure Good ondersteunt de transformerende kracht van op onderwijs gebaseerde initiatieven die de kwaliteit van de leermogelijkheden voor kansarme jongeren in de gemeenschappen waar Pure Storage-medewerkers wonen en werken bevorderen. Door middel van vrijwilligerswerk, steun voor innovatieve best practices en financiering zijn wij ervan overtuigd dat onze investeringen kansen verbeteren, terwijl we tegelijkertijd een relatie met het personeel van de toekomst opbouwen.


Pureservice4Good

Pure Good is verheugd om samen te werken met Team4Tech voor onze unieke Pureservice4Good Service Learning-projecten.

Mensen

We streven ernaar om inclusive praktijken te integreren in alle belangrijke talentprocessen. Hierbij betrekken wij onze leiders en medewerkers als rolmodellen en drijvende krachten voor gelijkheid. Zo blijven we ervoor zorgen dat onze cultuur open blijft staan voor nieuwe stemmen en gedachten.

Inclusie & diversiteit bij Pure

Wij zijn ervan overtuigd dat de groei van Pure en het vermogen om te blijven innoveren afhankelijk is van het in dienst hebben en nemen van de beste talenten met de beste ideeën. Om dat mogelijk te maken, draait alles wat we doen om gelijkheid en inclusie. Voor ons is gelijkheid geen aparte functie - het is een essentieel onderdeel van ons succes.

Pure Equality zorgt ervoor dat Pure een divers, & inclusief bedrijf is dat iedereen gelijke kansen geeft om zich te ontplooien, een bijdrage te leveren en te innoveren. Pure Storage eert diversiteit en inclusie bij Pure Storage via Pure Equality-organisaties voor onder andere vrouwen, LHBTI, talenten in opkomst en veteranen.


Evelyn Klein

In de vier jaar dat ik bij Pure Storage werk, lijkt de tendens voor wat betreft diversiteit verschoven te zijn van iets wat we doen naar iets wat we als bedrijf willen belichamen. Als ik denk aan de impact op mezelf, denk ik aan hoe behulpzaam mensen waren tijdens mijn coming-out en hoe we mijn vragen en zorgen één-op-één hebben verwerkt. We belichaamden diversiteit. Het doet me deugd om te zien dat we ons echt inspannen om dit binnen Pure te belichamen door ervoor te zorgen dat de garanties die ik kreeg voor alle LGBTQ+ Puritans bestaan.

 


Emily Watkins

Bij Pure zijn we trots op ons octrooiprogramma dat evenveel octrooien aan vrouwen toekent als aan mannen.  Ons juridische octrooiteam heeft een gespecialiseerde vorm gecreëerd om ervoor te zorgen dat alle uitvinders, ongeacht hun ervaring, anciënniteit of achtergrond, gelijke kansen hebben en worden aangemoedigd om octrooien voor hun werk bij Pure te verkrijgen.

Emily Watkins behoort tot deze groep vrouwen.  Dit zijn haar woorden:

Het is een echte kick om een nieuwe oplossing te creëren voor een echt wereldprobleem. Pas toen ik een paar oplossingen van mijn team door strenge juridische en technische controlepunten geloodst had om een patentaanvraag in te dienen, dacht ik "Wauw! Yes! Ik ben een uitvinder!"

Maar de inventieve stemming die hier heerst, is besmettelijk. De technologie zorgt voor een sneeuwbaleffect. Onze collega's doen verbazingwekkende, inspirerende dingen en ons juridische team staat klaar om het documentatieproces voor nieuwe technologie uiterst soepel te laten verlopen.

Ik ben zwaar onder de indruk van ons juridische team, dat innovatie vanuit het hele bedrijf ondersteunt en aanmoedigt - vanuit elke achtergrond en elk type uitvinder. Laat je creativiteit spreken en maak deel uit van de innovatieve kracht die de zaken vooruit helpt!


Michelle Berreda

Ik ben al 5 jaar een Puritan en heb meegewerkt aan het opzetten van zowel het FlashArray- als het FlashBlade QA-team. Na het behalen van mijn diploma in printtechnologie aan de Ferris State University, verhuisde ik 19 jaar geleden naar Silicon Valley om mijn weg te zoeken in de wereld van de technologische start-ups. Vele lange dagen, slapeloze nachten, volharding en voortdurend veranderende technologieën hebben me geholpen om te komen waar ik nu ben.  Gedurende mijn hele carrière heb ik veel functies bekleed, variërend van Technical Support Engineer, Customer Training, Sales Engineer, IT en Quality Assurance.

Planeet

Pure werkt aan een ethische supply chain bij de productie van onze toonaangevende producten. Bovendien stelt de groene technologie van onze producten onze klanten in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.

Responsible Business Alliance (RBA)

Als lid van de Responsible Business Alliance (RBA), ondersteunt Pure Storage de visie en doelstellingen van de RBA volledig: 

Visie

Een wereldwijde IT-industrie die duurzame waarde creëert voor werknemers, het milieu en het bedrijfsleven. 

Missie

Leden, leveranciers en belanghebbenden werken samen om de werk- en milieuomstandigheden te verbeteren door middel van toonaangevende normen en praktijken. Pure Storage verbindt zich ertoe zijn eigen activiteiten geleidelijk aan te passen aan de bepalingen van de RBA-gedragscode en zet zich in om zijn eigen first tier leveranciers te ondersteunen en aan te moedigen om hetzelfde te doen. Waar mogelijk probeert Pure Storage om de RBA-benadering en -instrumenten op praktische manieren toe te passen in de geest van de gemeenschappelijke doelstellingen van de sector.


Verklaring inzake de bestrijding van mensenhandel en slavernij

Pure Storage zet zich in voor de bedrijfs-, sociale en milieuverantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer in dat onze medewerkers en leveranciers passende maatregelen nemen om het risico van mensenhandel en slavernij binnen onze wereldwijde toeleveringsketen te helpen verminderen. We tolereren geen dwangarbeid,  contractarbeid, onvrijwillige/kinderarbeid en mensenhandel door een leverancier van Pure Storage.


Verklaring inzake conflictmineralen

Pure zet zich in voor het respecteren van de mensenrechten door middel van onze bedrijfspraktijken die geen gebruik maakt van conflictmineralen, met name de bronnen uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen.


Energie-efficiëntie in datacenters

Voor veel bedrijven behoort de verlaging van het energieverbruik in hun datacenters tot de belangrijkste manieren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Met trots biedt Pure zijn klanten een van de meest energiezuinige producten op de markt.  De overstap van oude opslag naar Pure all-flash kan tot 90% besparing in fysieke ruimte opleveren - en een drastische energiebesparing van wel 90%. Daarnaast zijn een aantal van onze FlashArray-modellen gecertificeerd met de EPA Energy Star .


Recycling

Bij Pure denken we na over het effect van onze producten op de planeet, van de productie, tot de installatie en het einde van de levensduur. Bij al onze productieactiviteiten zorgen we ervoor dat we voldoen aan de WEEE-voorschriften en dat we ons product recyclen - in elk land. We kunnen onze klanten wereldwijd ook in contact brengen met erkende recyclingbedrijven.


Pure-duurzaamheid

Bij Pure zijn we gedreven om onze planeet te beschermen. Onze Pure Sustainability-projectgroep zet zich in om medewerkers in staat te stellen deel te nemen aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals het verminderen van plasticverbruik en voedselverspilling, het doneren aan milieuorganisaties en het beperken van onnodige give-aways. Less is more!


Wij hebben ‘Evergreen’ Storage uitgevonden

De zeer modulaire architectuur van Pure FlashArray maakt ons EvergreenTM Storage-eigendomsmodel mogelijk: eenvoudige, non disruptieve upgrades en vervanging van componenten, en nooit een forklift-upgrade. Het gevolg is dat er minder fysieke producten verscheept hoeven te worden, hetgeen de kosten, het energieverbruik en de CO2-uitstoot beperkt. Bovendien is de hoeveelheid elektronisch afval dat gerecycled moet worden aanzienlijk lager dan bij de oude 'forklikft-upgrades', met alle milieuvoordelen van dien.