Privacy-statement

Pure Storage, Inc. en haar dochters (collectief "Pure") hecht eraan uw persoonsgegevens te beschermen en u een positieve ervaring te bieden wanneer u onze websites bezoekt en van onze producten en diensten ("Oplossing" of "Oplossingen") gebruikmaakt. Door gebruik te maken van Pure websites, Solutions, of op een andere manier persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt.

Dit Privacy-statement is van toepassing op websites en oplossingen die met deze verklaring verbonden zijn of ernaar verwijzen. De verklaring beschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie en de keuzes die wij u bieden mbt het vergaren, gebruik en toegang daarvan. Tevens licht de verklaring toe hoe we uw persoonlijke informatie updaten en corrigeren. Aanvullende informatie over ons beleid inzake persoonlijke informatie kan verstrekt worden in beschrijvingen van aanbiedingen, supplementerende privacy-verklaringen of berichtgeving die voorafgaand of ten tijde van gegevensvergaring wordt verstrekt. Bepaalde Pure-websites kunnen hun eigen privacyverklaring hebben, die specifiek beschrijft hoe we met persoonlijke informatie voor die websites omgaan. In gevallen dat een berichtgeving verstrekt ten tijde van de vergaring of een specifieke privacyverklaring voor een website of oplossing in conflict is met deze Privacy-statement, is een dergelijke specifieke berichtgeving of aanvullende privacyverklaring van kracht.

Naleving van Privacy Shield

Pure Storage voldoet aan het EU-US Privacy Shield zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren privacy@purestorage.com van persoonsgegevens die van de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Pure Storage heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verzekerd dat het zich houdt aan de grondbeginselen van het Privacy Shield. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de grondbeginselen van het Privacy Shield, dan zijn de grondbeginselen van het Privacy Shield van toepassing. Om meer te weten te komen over het Privacy Shield en om onze certificering te bekijken, kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov/

Vergaring van uw persoonlijke informatie

Pure kan gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, over u verzamelen op het moment dat u van onze websites en tools gebruik maakt en wanneer u met ons in contact treedt. Het verzamelen van gegevens gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een webformulier voor het aanvragen van informatie over een product voltooit.

In het kader van deze Privacyverklaring, is "Persoonlijke informatie" de enige informatie die gebruikt kan worden voor het identificeren van een persoon en kan omvatten: achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, log-in-informatie (accountnummer, wachtwoord), marketingvoorkeuren, accountinformatie m.b.t. social media of het nummer van een betaalkaart. Als we andere gegevens aan uw persoonlijke informatie linken, behandelen we die gelinkte gegevens als persoonlijke informatie. Voorts verzamelen we gegevens van vertrouwde derde partijen en schakelen derde partijen in om persoonlijke informatie te vergaren die ons ondersteunt.

Pure verzamelt persoonlijke informatie om verschillende redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het bieden van klantenservice en ondersteuning voor onze oplossingen
 • Om een bestelling, met inbegrip van betalingstransacties, te verwerken
 • Om marketingcommunicatie te versturen
 • Om een account op een website of binnen een tool aan te maken
 • Om het gebruik van bepaalde functies van onze tools mogelijk te maken
 • Om uw ervaring op de Pure-website en/of tools te personaliseren
 • Om een sollicitatie of job transfer te beheren en te verwerken
 • Om u een abonnement op een nieuwsbrief aan te bieden
 • Wanneer u een computergebaseerde certificatietest maakt

Pure en de derde partijen die we inschakelen, kunnen de informatie die we in de loop der tijd verwerven van u en via onze websites en tools combineren met informatie verworven uit andere resources. Dit helpt ons de algehele accuratesse en compleetheid te verbeteren en helpt ons tevens onze interacties met u beter op maat te maken.

Als u ervoor kiest Pure persoonlijke informatie van een derde partij (zoals naam, e-mail en telefoonnummer) te verstrekken, verklaart u daarmee dat u van die derde partij de toestemming hebt om dit te doen en u bent verantwoordelijk voor een dergelijke openbaarmaking van die persoonlijke informatie. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal en het versturen van job referrals. Derde partijen kunnen zich van alle toekomstige communicatie afmelden door de link te volgen die verstrekt wordt bij ons Data Subject Access Request formulier  (het "DSAR-formulier”). 

In sommige situaties kunnen Pure en de derde partijen waarmee we in zee gaan, automatisch informatie verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere soortgelijke applicaties. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht in de bruikbaarheid, performance en effectiviteit van de website te krijgen en deze te verbeteren en tevens om content en aanbiedingen op maat te maken voor u. Lees voor meer informatie de sectie hieronder over "cookies en webtechnologieën".

Gebruik van uw persoonlijke informatie

Pure kan uw persoonlijke informatie om verschillende redenen gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het bieden van klantenservice en ondersteuning voor oplossingen
 • Om een bestelling, met inbegrip van betalingstransacties, te verwerken
 • Om marketingcommunicatie te versturen
 • Om een account op een website of binnen een tool aan te maken
 • Om het gebruik van bepaalde functies van onze tools mogelijk te maken
 • Om uw ervaring op de Pure-website en/of tools te personaliseren
 • Om een sollicitatie of job transfer te beheren en te verwerken
 • Om u een abonnement op een nieuwsbrief aan te bieden
 • Wanneer u een computergebaseerde certificatietest maakt
 • Voor andere legitieme doelen, toegestaan door de van toepassing zijnde wet of om te voldoen aan een wettelijke of dwingende verplichting.

Rechten van personen op toegang tot persoonlijke informatie

U kunt uw toegangsrechten uitoefenen en verzoeken om correcties, onderdrukking of deactivering met de toepasselijke wetgeving inzake dataprotectie. Als u extra ondersteuning nodig hebt of hulp bij het toegang verkrijgen tot en het corrigeren, onderdrukken of wissen van uw persoonlijke informatie, kunt u altijd contact met ons opnemen via het DSAR-formulier of stuur een e-mail naar privacy@purestorage.com.

Wij zullen ons ten alle tijden maximaal inspannen om verzoeken tot het toegang verkrijgen tot en het corrigeren, onderdrukken of verwijderen van uw gegevens te honoreren. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren of op een andere wijze die door de toepasselijke wetgeving op het gebied van dataprotectie wordt voorgeschreven. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren, verklaren we dit nader. Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake dataprotectie met betrekking tot de toegang, correctie, onderdrukking of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek indienen via het DSAR-formulier of een e-mail sturen naar privacy@purestorage.com.

Houd er daarbij wel rekening mee dat we u misschien om specifieke informatie moeten vragen, zodat we uw identiteit en uw recht tot toegang tot uw persoonlijke gegevens kunnen bevestigen. Het betreft hier een veiligheidsmaatregel om te borgen dat uw persoonlijke informatie niet bekend wordt gemaakt aan enige persoon die niet gerechtigd is om deze te ontvangen. Om uw aanvraag efficiënt te kunnen verwerken, kunnen wij contact met u opnemen voor meer informatie. Met uw toestemming is het voorts mogelijk dat we persoonlijke informatie delen met zakelijke partners of dealers van Pure, zodat ze u informatie zouden kunnen toesturen over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van informatie van derden voor hun marketingdoeleinden, kunt u een verzoek indienen via het DSAR-formulier of een e-mail sturen naar privacy@purestorage.com.

De keuzes die Pure biedt aan individuen om het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie te beperken

Pure biedt individuen twee methoden om het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie te beperken:

De soorten Derde partijen aan wie Pure persoonlijke informatie bekendmaakt en de doeleinden daarvoor.

Pure kan uw persoonlijke informatie met derde partijen delen ten behoeve van onze bedrijfsvoering, voor het leveren, verbeteren en customiseren van onze tools, voor het versturen van marketing- en andere communicaties met betrekking tot ons bedrijf en voor andere rechtmatige doelen voor zover toegestaan door de van kracht zijnde wetgeving of anders met uw toestemming.

Pure kan persoonlijke informatie aan derden verstrekken om verschillende redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Binnen Pure en een of meer van onze mondiale dochters voor het doel van gegevensverwerking of -opslag.
 • Met zakelijke partners of vendoren van Pure, zodat ze met u eventueel informatie over hun producten of diensten kunnen delen.
 • Met zakelijke partners, service vendoren, geautoriseerde derde partij-agenten of contractanten voor het voorzien in een aangevraagde tool, dienst of transactie.
 • In relatie tot, of tijdens onderhandelingen over, enige fusie, verkoop van bedrijfsassets, consolidatie of herstructurering, financiering of acquisitie van ons complete bedrijf of een deel daarvan door of aan een ander bedrijf.
 • Als respons op een verzoek om informatie door een gerechtigde autoriteit indien onthulling naar onze mening in overeenstemming is met, of anderszins verplicht is conform, enige van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving of juridisch proces.
 • In geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm, die redelijkerwijs niet gebruikt kan worden om u te identificeren.
 • Als we u anderszins verwittigen en u toestemt.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie in antwoord op rechtmatige verzoeken van de overheid

Met ordehandhavende functionarissen, overheidsautoriteiten of andere derde partijen zoals noodzakelijk is om te voldoen aan juridische processen of nationale veiligheidseisen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van Pure, zijn zakelijke partners, u of anderen te beschermen; of zoals anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving. 

Wat is de mogelijkheid voor een individu om een beroep te doen op bindende arbitrage?

De brieven van Pure's werkaanbiedingen bevatten alleen bindende arbitragebepalingen voor Amerikaanse werknemers (voor eventuele geschillen, claims, of oorzaken van actie, in de wet of naar billijkheid, die voortvloeien uit of verband houden met de handhaving, schending, uitvoering of interpretatie van het aanbod, hun dienstverband met het bedrijf, of de beëindiging van hun dienstverband). Werknemers buiten de VS kunnen worden onderworpen aan andere bindende resolutieprocessen.

Pure's aansprakelijkheid bij overdracht aan derden

Pure past standaardcontractclausules toe om te voldoen aan de contractuele vereisten voor de verdere overdracht aan derden.

Uw communicatievoorkeuren selecteren

Pure biedt u de keuze om allerhande informatie rond onze oplossingen te ontvangen. U kunt uw communicatievoorkeuren beheren met de volgende methoden:

 • Door een verzoek in te dienen via het DSAR-formulier.
 • Door de instructies op te volgen die opgenomen zijn in al onze promotionele e-mails, kunt u zich uitschrijven voor die specifieke mailing.
 • Door per e-mail een bericht te sturen aan: privacy@purestorage.com of via post naar: Pure Storage, Inc., Attn: Chief Compliance Officer, 650 Castro Street #200, Mountain View, CA 94041.

Ongeacht welke manier u kiest om contact met ons op te nemen, gelieve uw naam en e-mailadres te vermelden en daarnaast enige specifieke, relevante informatie over hetgeen dat u niet langer wenst te ontvangen. Deze keuzes zijn niet van toepassing op serviceberichten of andere vereiste communicaties die als onderdeel van bepaalde tools te beschouwen zijn en die u periodiek zou kunnen ontvangen, totdat u de tool overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden niet langer gebruikt of de tool opzegt.

Het is tevens mogelijk dat we persoonlijke informatie delen met zakelijke partners of vendoren van Pure, zodat ze u informatie zouden kunnen toesturen over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Om af te zien van het ontvangen van informatie van derden voor hun marketingdoeleinden, kunt u een verzoek indienen via het DSAR-formulier of e-mail naar privacy@purestorage.com.

Door gebruik te maken van onze websites of tools of door ons anderszins persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat we met u elektronisch kunnen communiceren over de veiligheid, privacy en administratieve zaken met betrekking tot uw gebruik. 

Delen van uw persoonlijke informatie

Pure kan persoonlijke informatie delen om verschillende redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Binnen Pure en een of meer van onze mondiale dochters voor het doel van gegevensverwerking of -opslag.
 • Met zakelijke partners of vendoren van Pure, zodat ze met u eventueel informatie over hun producten of diensten kunnen delen.
 • Met zakelijke partners, service vendoren, geautoriseerde derde partij-agenten of contractanten voor het voorzien in een aangevraagde tool, dienst of transactie. Voorbeelden zijn onder meer, maar blijven niet beperkt tot: de verwerking van orders en creditcardtransacties, de hosting van websites, de hosting van seminarinschrijvingen, de ondersteuning bij verkoopgerelateerde inspanningen en het leveren van klantensupport.
 • In relatie tot, of tijdens onderhandelingen over, enige fusie, verkoop van bedrijfsassets, consolidatie of herstructurering, financiering of acquisitie van ons complete bedrijf of een deel daarvan door of aan een ander bedrijf.
 • Als respons op een verzoek om informatie door een gerechtigde autoriteit indien onthulling naar onze mening in overeenstemming is met, of anderszins verplicht is conform, enige van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving of juridisch proces.
 • Met ordehandhavende functionarissen, overheidsautoriteiten of andere derde partijen zoals noodzakelijk is om te voldoen aan juridische processen of nationale veiligheidseisen; om de rechten, eigendommen of veiligheid van Pure, zijn zakelijke partners, u of anderen te beschermen; of zoals anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving.
 • In geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm, die redelijkerwijs niet gebruikt kan worden om u te identificeren.
 • Als we u anderszins verwittigen en u in het delen toestemt.

Neem via het DSAR-formulier of ons e-mailadres privacy@purestorage.com contact met ons op indien u niet (langer) wenst dat Pure met derde partijen informatie deelt voor hun marketingdoelen.

Veiligheid van uw persoonlijke informatie

We doen er alles om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te beschermen en deze veilig te behandelen conform deze Privacy-statement. Pure implementeert fysieke, administratieve en technische beveiligingen die ontworpen zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. We eisen van onze leveranciers contractueel dat ook zij zulke informatie beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik en openbaarmaking. Niettegenstaande de maatregelen die Pure neemt om uw persoonlijke informatie te beschermen, garandeert het niet de veiligheid van de persoonlijke informatie die u aan ons of aan derden verstrekt.

Retentie van persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke informatie slechts zolang bewaren als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor deze is verzameld, of als dit nodig is om te voldoen aan onze zakelijke vereisten en noodzakelijke wetten; om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen; om geschillen op te lossen; om onze activa te beschermen; om onze onderneming efficiënt te runnen; en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Ter bepaling van de gepaste retentieperiode voor persoonlijke gegevens houden we rekening met de omvang, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegde toegang of bekendmaking van uw persoonlijke informatie, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen langs andere weg kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke eisen.

Gebruik van cookies en webtechnologieën

Zoals zoveel websites maakt Pure gebruik van tools voor automatische gegevensvergaring, zoals cookies, ingebedde weblinks en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaard informatie die uw browser naar onze website verstuurt, zoals uw browsertype en het adres van de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen. Ze kunnen voorts informatie verzamelen over: 

 • Uw Internet Protocol (IP) adres. Dit is een cijfer dat automatisch aan uw computer of apparaat wordt toegewezen elke keer als u verbinding met internet maakt. Webservers kunnen hierdoor uw apparaat lokaliseren en identificeren. Het gaat hier om een uniek adres, dat aan uw apparaat wordt toegewezen door uw internetprovider of de daarvoor verantwoordelijke afdeling in een TCP/IP-netwerk. 
 • Clickstream-gedrag, dat ons helpt om uw bezoek aan onze website beter te begrijpen en dat u op zijn beurt een meer op maat gemaakte ervaring kan bieden wanneer u terugkeert.

De Pure-website bevat widgets. Dit zijn interactieve mini-programma's die op onze site draaien en specifieke diensten van andere bedrijven aanbieden (zoals het nieuws, opinies, muziek en meer). Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, kan via zulke widgets verzameld worden. Voor een deugdelijke werking kunnen widgets ook cookies plaatsen. De door widgets verzamelde informatie wordt gereguleerd door het privacybeleid van het bedrijf dat de widget heeft gemaakt.

Sommige webbrowsers kunnen u de mogelijkheid bieden om een "do not track"-functie in te schakelen. Deze functie stuurt naar de websites die u bezoekt signalen die aangeven dat u niet wilt dat uw online activiteiten getraceerd worden. Dit is iets anders dan het blokkeren of wissen van cookies, aangezien browsers met een ingeschakelde"do not track"-functie nog steeds cookies kunnen accepteren. Momenteel bestaat er in de branche geen standaard voor hoe bedrijven zouden moeten omgaan met "do not track"-signalen, maar deze zou alsnog opgesteld kunnen worden in de toekomst. Op dit moment herkennen onze websites "do not track"-signalen niet en reageren er ook niet op. Als dat in de toekomst verandert, zal dit worden weerspiegeld in onze meest bijgewerkte Privacyverklaring. 

Gelinkte websites

We kunnen links naar websites en diensten van derde partijen aanbieden waarover we geen zeggenschap hebben en die niet door deze Privacy-statement worden gedekt. We adviseren u om de privacyverklaringen te bekijken op die websites (en alle websites) die u bezoekt. 

Forums en chatrooms

Als u op een Pure-website deelneemt aan een discussieforum, lokale communities of chatroom, is het goed om te bedenken dat de informatie (i.e. uw openbare profiel) die u daar verstrekt, in brede kring beschikbaar gesteld kan worden aan anderen; anderen zouden de informatie dus kunnen gebruiken om contact met u op te nemen, u ongevraagd berichten te sturen of voor doelen waar Pure noch u zelf zeggenschap over heeft. Bedenk voorts dat individuele forums en chatrooms aanvullende regels en voorwaarden kunnen hebben. Pure is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke of enige andere informatie die u op deze forums verkiest te verstrekken. Om uw persoonlijke informatie van ons blog of communityforum te laten verwijderen, kunt u een verzoek indienen via het DSAR-formulier of een e-mail sturen naar privacy@purestorage.com. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen.

Toestemming voor het transfereren, verwerken en opslaan van persoonlijke informatie

Aangezien Pure een mondiale organisatie is, kunnen we uw persoonlijke informatie mogelijk transfereren naar Pure in de Verenigde Staten van Amerika, naar enige Pure-dochter wereldwijd of naar derde partijen en zakelijke partners zoals hierboven beschreven, die gevestigd zijn in verschillende landen over de hele wereld. Door van onze websites en tools gebruik te maken of ons enige persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u, voor zover de toepasselijke wet het toelaat, in met de transfer naar en de verwerking en opslag van zulke informatie in een land anders dan waar u woonachtig bent; in het desbetreffende land kunnen de normen voor gegevensbescherming anders zijn.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen, zorgen wij ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door het gebruik van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die dezelfde bescherming bieden aan  persoonlijke gegevens als in Europa.

Onafhankelijk beroepsmechanisme voor klachten over de bescherming van de privacy.

In overeenstemming met de Privacy Shield Principles verbindt Pure zich ertoe om klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen.  EU-personen met vragen of klachten over ons Privacybeleid moeten eerst contact opnemen via privacy@purestorage.com

Pure heeft zich verder ingezet om samen te werken met het panel dat door de EU-gegevensbeschermingsautoriteit(DPA's) is vastgesteld met betrekking tot onopgeloste Privacyklachten over HR-gegevens die vanuit de EU worden overgedragen in het kader van de arbeidsrelatie.

Onder voorbehoud van de onderzoeks- en regelgevingsbevoegdheden van de FTC

Pure is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).


Aansprakelijkheid voor verdere overdracht aan derden

Pure is aansprakelijk voor verdere overdracht aan derden, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij geen partij waren bij de gebeurtenissen die tot de schade hebben geleid.

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

Deze sectie biedt informatie die is georganiseerd in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act ("CCPA") voor inwoners van Californië over hoe we omgaan met bepaalde persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld. 

Categorieën persoonlijke informatie. Dit Privacybeleid maakt de categorieën van persoonlijke informatie bekend die we verzamelen, gebruiken en bekendmaken om onze activiteiten in de afgelopen 12 maanden uit te voeren.

Verzamel. In het bovenstaande gedeelte over het verzamelen van uw persoonlijke gegevens worden de categorieën van persoonlijke gegevens die wij verzamelen, bekendgemaakt.

Gebruik​. In het bovenstaande gedeelte met de titel Gebruik van uw persoonlijke informatie wordt aangegeven hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Disclose. De bovenstaande paragrafen met de titel The types of Third Parties to which Pure discloses personal information and the purposes for doing so and Disclosure of Personal Information In Response to Lawful Requests By Public Authorities maakt bekend hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen delen.

Pure Storage verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Pure Storage kan uw persoonlijke informatie delen met derden en derden kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen zoals hierboven beschreven in het gebruik van uw persoonlijke informatie. Bovendien kunnen we, zoals beschreven in de sectie Gebruik van cookies en webtechnologieën, samenwerken met derden die cookies kunnen gebruiken om u gepersonaliseerde inhoud te leveren.

Aangezien Pure Storage producten van de onderneming verkoopt aan bedrijven, en niet direct aan de consument, verzamelen we niet bewust informatie van kinderen.

Verzoeken tot verwijdering, kopiëren en het recht om uw informatie te kennen. De Californische consumenten hebben het recht om de volgende verzoeken te doen, die we proberen te honoreren van niet-Californische ingezetenen:

Verwijdering. U heeft het recht om te verzoeken dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld, wordt verwijderd.

Kopiëren en recht op kennis. U hebt het recht om een kopie te vragen van de specifieke stukken persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld, met inbegrip van de categorieën informatie, bronnen en doeleinden van het verzamelen, evenals categorieën van derden waarmee we deze hebben gedeeld. 

Aangewezen agent. U kunt een agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen. Die agent moet toegang hebben tot uw account om het verzoek te kunnen verifiëren.

U kunt verzoeken tot verwijdering, kopiëren en het recht op kennisneming indienen via het online formulier hier. U kunt ook een verwijderings-, kopieer- en kennismakingsverzoek indienen door een e-mail te sturen naar privacy@purestorage.com.

Non-discriminatie.​ Pure Storage zal u niet discrimineren, ook niet door het ontkennen of leveren van een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten indien u ervoor kiest om uw opties onder de CCPA uit te oefenen.

Uw Californische privacyrechten onder de Californische Shine-the-Light wet.De wet van Californië staat gebruikers die in Californië wonen toe om één keer per jaar gratis een lijst op te vragen en te verkrijgen van de derden aan wie wij hun persoonlijke informatie (indien van toepassing) hebben onthuld voor hun direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar, evenals de soorten persoonlijke informatie die aan deze partijen zijn onthuld. Als u een inwoner van Californië bent en deze informatie wilt opvragen, stuur dan een e-mail naar  privacy@purestorage.com.


Hoe u contact met ons opneemt

Wij waarderen uw mening. Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy-statement hebben, dan kunt u ons mailen op privacy@purestorage.com.

Updates van deze Pure Privacy-statement

We kunnen deze Privacy-statement van tijd tot tijd updaten. Als we onze Privacyverklaring wijzigen, zullen we de herziene versie op www.purestorage.com plaatsen.

Dit Privacy-statement is voor het laatst herzien op 31 december 2019.

Uw browser wordt niet langer ondersteund!

Oudere browsers vormen vaak een veiligheidsrisico. Om de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze site, dient u te updaten naar een van deze nieuwste browsers.