Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Pure

Technologie heeft het leven van mensen op internationale schaal verbeterd. Onze toewijding tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat verder dan onze technologie; tijdens onze werkzaamheden verkleinen we onze milieuvoetafdruk, en vergroten we onze filantropische inzet en onze aanpak omtrent inclusiviteit en diversiteit.

We maken een impact - binnen onze gemeenschap en wereldwijd

Filantropie

Via onze Pure Good Foundation richten we ons op het ontwikkelen van onze mensen en het doen van investeringen in lokale en internationale gemeenschappen, en daarbij richten we ons op het verbeteren van het milieu en de ontwikkeling van de workforce.

Mensen

Pure streeft naar globale diversiteit en gelijkheid en is er trots op een werkgever te zijn met gelijke kansen en positieve actie.

Planeet

Wij streven ernaar om een ethische supply chain in stand te houden en tegelijkertijd onze klanten te voorzien van technologie die hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid ondersteunt.

Filantropie

De Pure Good Foundation is in 2015 opgericht, via een stemming onder medewerkers, om te investeren in onze gemeenschappen en om projecten te ondersteunen die gericht zijn op verbetering van de levensomstandigheden van waar we wonen en werken.

Mensen

We streven ernaar om inclusive praktijken te integreren in alle belangrijke talentprocessen. Hierbij betrekken wij onze leiders en medewerkers als rolmodellen en drijvende krachten voor gelijkheid. Zo blijven we ervoor zorgen dat onze cultuur open blijft staan voor nieuwe stemmen en gedachten.

Inclusie & diversiteit bij Pure

Omdat we voortdurend blijven innoveren, moeten we  getalenteerde mensen die hun beste ideeën inbrengen aannemen en ondersteunen. Dus draait alles wat we doen om gelijkheid en inclusie. Voor ons is gelijkheid geen aparte functie - het is een essentieel onderdeel van ons succes.

Pure Equality zorgt ervoor dat we een divers,   inclusief bedrijf zijn dat iedereen gelijke kansen geeft om zich te ontplooien, een bijdrage te leveren en te innoveren. Bij Pure Storage vieren we diversiteit en inclusie via Pure Equality-organisaties voor vrouwen, LGBTQ+, jonge professionals, mensen van alle afkomsten, veteranen en werknemers met verschillende beperkingen.

Engineering Manager

Evelyn Klein

"In de vijf jaar dat ik bij Pure Storage werk, lijkt de tendens voor wat betreft diversiteit verschoven te zijn van iets wat we doen naar iets wat we als bedrijf willen belichamen."

In de vijf jaar dat ik bij Pure Storage werk, lijkt de tendens voor wat betreft diversiteit verschoven te zijn van iets wat we doen naar iets wat we als bedrijf willen belichamen. Als ik denk aan de impact op mezelf, denk ik aan hoe behulpzaam mensen waren tijdens mijn coming-out en hoe we mijn vragen en zorgen één-op-één hebben verwerkt. We belichaamden diversiteit. Het doet me deugd om te zien dat we ons echt inspannen om dit binnen Pure te belichamen door ervoor te zorgen dat de garanties die ik kreeg voor alle LGBTQ+ Puritans beschikbaar zijn.

Solutions Architect, AI & ML

Emily Watkins

"Pas toen ik een paar oplossingen van mijn team door strenge juridische en technische controlepunten geloodst had om een patentaanvraag in te dienen, dacht ik Wauw! Yes! Ik ben een uitvinder!’"

Pas toen ik een paar oplossingen van mijn team door strenge juridische en technische controlepunten geloodst had om een patentaanvraag in te dienen, dacht ik "Wauw! Yes! Ik ben een uitvinder!"

De inventieve stemming die hier heerst, is besmettelijk. Ik ben zwaar onder de indruk van ons juridische team, dat innovatie vanuit het hele bedrijf ondersteunt en aanmoedigt - vanuit elke achtergrond en elk type uitvinder.

Engineering Director

Michelle Berreda

"Gedurende mijn hele carrière heb ik veel functies bekleed, variërend van Technical Support Engineer, Customer Training, Sales Engineer, IT en Quality Assurance."

Ik ben al zes jaar een Puritan en heb meegewerkt aan het opzetten van zowel het FlashArray- als het FlashBlade QA-team. Ik ben 19 jaar geleden in Silicon Valley komen wonen, om te verdwalen in de wereld van technologische startups. Vele lange dagen, slapeloze nachten, volharding en voortdurend veranderende technologieën hebben me geholpen om te komen waar ik nu ben.   Gedurende mijn hele carrière heb ik veel functies bekleed, variërend van Technical Support Engineer, Customer Training, Sales Engineer, IT en Quality Assurance.

+

Planeet

Pure werkt aan een ethische supply chain bij de productie van onze toonaangevende producten. Bovendien stelt de groene technologie van onze producten onze klanten in staat om hun duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.

Responsible Business Alliance (RBA)

Als lid van de Responsible Business Alliance (RBA), ondersteunt Pure Storage de visie en doelstellingen van de RBA volledig:

Visie
Een wereldwijde IT-industrie die duurzame waarde creëert voor werknemers, het milieu en het bedrijfsleven.

Missie
Leden, leveranciers en belanghebbenden werken samen om de werk- en milieuomstandigheden te verbeteren door middel van toonaangevende normen en praktijken. Pure Storage verbindt zich ertoe zijn eigen activiteiten geleidelijk aan te passen aan de bepalingen van de RBA-gedragscode en zet zich in om zijn eigen first tier leveranciers te ondersteunen en aan te moedigen om hetzelfde te doen. Waar mogelijk probeert Pure Storage om de RBA-benadering en -instrumenten op praktische manieren toe te passen in de geest van de gemeenschappelijke doelstellingen van de sector.