Pure Storage 支援助理認證

助理級

Pure Storage 支援助理

測試 ID:PCSA_001
提供認證: Pure Storage 支援助理認證

此項測試為 Pure storage 產品和服務提供首次來電客戶支援的支援工程師奠定基礎。此項考試有助於驗證合格的 Pure Storage 助理級支援工程師所必須具備的知識技能和能力。

應試者應為 ASO/ASP 中的支援專業人員,在 Pure Storage 支援小組至少有 3-6 個月的工作經驗。應試者應具備客戶環境知識和對於 Pure Storage 產品、支援術語以及支援流程的一般知識。

測驗主題:

  • 了解
  • 規劃
  • 設計
  • 支援
  • 監測

取得 Pure Storage 認證

800-379-7873 +44 20 3870 2633 +43 720882474 +32 (0) 7 84 80 560 +33 9 75 18 86 78 +49 89 12089 253 +353 1 485 4307 +39 02 9475 9422 +31 (0) 20 201 49 65 +46-101 38 93 22 +45 2856 6610 +47 2195 4481 +351 210 006 108 +966112118066 +27 87551 7857 +34 51 889 8963 +41 31 52 80 624 +90 850 390 21 64 +971 4 5513176 +7 916 716 7308 +65 3158 0960 +603 2298 7123 +66 (0) 2624 0641 +84 43267 3630 +62 21235 84628 +852 3750 7835 +82 2 6001-3330 +886 2 8729 2111 +61 1800 983 289 +64 21 536 736 +55 11 2655-7370 +52 55 9171-1375 +56 2 2368-4581 +57 1 383-2387