Skip to Content

Wat is data resilience?

Het behouden van de veerkracht van data is nu cruciaal voor elk bedrijf, aangezien cyberaanvallen geavanceerder worden en de hoeveelheid data toeneemt. Met hun toenemende afhankelijkheid van data voor de dagelijkse bedrijfsvoering moeten organisaties ervoor zorgen dat hun data veilig, beschikbaar en intact blijven. In dit artikel bekijken we het concept van dataveerkracht, het belang, de voordelen en strategieën om het effectief te implementeren.


Ontdek hoe betrouwbaarheid van opslag de sleutel is tot het navigeren door veranderende vereisten in het tijdperk van digitale transformatie. 


Wat is data resilience?

Veerkracht van data verwijst naar het vermogen van een organisatie om haar data te beschermen, te herstellen en te onderhouden bij onverwachte gebeurtenissen of verstoringen. Deze gebeurtenissen kunnen hardwarestoringen, softwarestoringen, cyberaanvallen, natuurrampen of menselijke fouten omvatten. Een veerkrachtige data-infrastructuur is ontworpen om dataverlies te voorkomen, downtime te minimaliseren en snel te herstellen van eventuele nadelige situaties.

Wat is data resilience in de cloud?

In het tijdperk van cloud computing krijgt de veerkracht van data een nieuwe dimensie. Cloudgebaseerde dataveerkracht omvat het gebruik van de schaalbaarheid, redundantie en gedistribueerde aard van cloudinfrastructuur om de beschikbaarheid en duurzaamheid van data te garanderen. Door data in meerdere datacenters op te slaan en geavanceerde back-up- en herstelmechanismen te gebruiken, kunnen organisaties een hoog niveau van dataveerkracht in de cloud bereiken.

Waarom is databestendigheid belangrijk?

Data is de levensader van moderne bedrijven. Het verlies of de onbeschikbaarheid van kritieke data kan ernstige gevolgen hebben, waaronder financieel verlies, reputatieschade en zelfs juridische aansprakelijkheid. Veerkracht van data zorgt voor bedrijfsstabiliteit door verstoringen te minimaliseren, continuïteit mogelijk te maken en kritieke informatie te beschermen. Het stelt organisaties in staat om snel te herstellen van incidenten met dataverlies, zodat de activiteiten kunnen worden hervat zonder aanzienlijke impact.

Voordelen en nadelen van data resilience

Veerkracht van data biedt verschillende voordelen. Het biedt bescherming tegen dataverlies, vermindert downtime en verhoogt de betrouwbaarheid. Door effectieve dataveerkrachtmaatregelen te implementeren, kunnen organisaties hun disaster recovery-mogelijkheden verbeteren en de bedrijfscontinuïteitsplanning verbeteren. De veerkracht van data brengt echter ook kosten en complexiteit met zich mee. Het vereist investeringen in infrastructuur, technologieën en personeel. Het in evenwicht brengen van de voordelen en kosten is cruciaal voor het ontwerpen van een efficiënte strategie voor dataveerkracht.

Bedrijfscontinuïteit en naleving

Veerkracht van data speelt een cruciale rol bij de planning van bedrijfscontinuïteit. Door de beschikbaarheid van data en tijdig herstel te garanderen, kunnen organisaties de impact van verstoringen minimaliseren en ononderbroken activiteiten handhaven. Bovendien is de veerkracht van data nauw verbonden met de naleving van de regelgeving. Veel industrievoorschriften en wetten inzake databescherming vereisen dat organisaties robuuste databack-up-, herstel- en beveiligingsmaatregelen hebben.

Data-integriteit en -betrouwbaarheid

Data-integriteit en -betrouwbaarheid zijn fundamentele aspecten van de veerkracht van data. Organisaties moeten ervoor zorgen dat hun data nauwkeurig, consistent en vrij van corruptie blijven. Strategieën voor dataveerkracht omvatten vaak mechanismen zoals datareplicatie, checksums en foutcodes om de data-integriteit te valideren en te behouden. Door het risico van datacorruptie of -sabotage te minimaliseren, kunnen organisaties vertrouwen op hun data voor besluitvorming en operationele processen.

Kosten, complexiteit en overhead

Het implementeren van dataveerkrachtmaatregelen kan complex en resource-intensief zijn. Het vereist investeringen in infrastructuur, software en geschoold personeel. Organisaties moeten de kosten en overheadkosten in verband met de veerkracht van data beoordelen en een evenwicht vinden tussen het niveau van de benodigde veerkracht en de beschikbare middelen. Automatisering, cloudgebaseerde oplossingen en efficiënte planning kunnen helpen de complexiteit te beheren en de kosten te verlagen.

Wat maakt een goede strategie voor databestendigheid?

Veerkracht van data vs. back-up en recovery van data

Hoewel dataveerkracht en Data-back-up en -recovery gerelateerde concepten zijn, zijn ze niet uitwisselbaar. Databack-up en -recovery richten zich op het maken van kopieën van data en het herstellen ervan in geval van verlies. De veerkracht van data daarentegen omvat een breder scala aan maatregelen om de beschikbaarheid, duurzaamheid en herstelbaarheid van data te garanderen. Een robuuste strategie voor dataveerkracht combineert Data-back-up en -recovery met extra beschermingslagen, redundantie en proactieve maatregelen om potentiële verstoringen te voorkomen en te beperken.

Replicatie en redundantie in data resilience

Replicatie en redundantie zijn essentiële componenten van een dataresiliency-strategie. Door data over meerdere locaties of systemen te repliceren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat er redundante kopieën beschikbaar zijn in geval van storingen of rampen. Redundantie kan worden bereikt door technologieën zoals redundante arrays van onafhankelijke schijven (RAID) of door gebruik te maken van gedistribueerde opslagsystemen. Deze aanpak verbetert niet alleen de beschikbaarheid van data, maar verbetert ook de prestaties en minimaliseert het risico op dataverlies.

Disaster Recovery-strategieën

Disaster recovery is een belangrijk aspect van de veerkracht van data. Het omvat het ontwikkelen van uitgebreide plannen en procedures om data te herstellen en kritieke bedrijfsactiviteiten te hervatten na een catastrofale gebeurtenis. Dit kan bestaan uit het hebben van externe back-upopslag, het opzetten van alternatieve datacenters en het implementeren van failovermechanismen. Disaster recovery-strategieën moeten rekening houden met factoren zoals recovery time objectives (RTO's) en recovery point objectives (RPO's) om de aanvaardbare toleranties voor downtime en dataverlies te bepalen.

Data-encryptie en veiligheid

Veerkracht van data is nauw verbonden met databeveiliging. Encryptie speelt een cruciale rol bij het beschermen van data tegen onbevoegde toegang, waardoor vertrouwelijkheid en integriteit worden gewaarborgd. Door data zowel in rust als tijdens het transport te versleutelen, kunnen organisaties de risico's van datalekken beperken en ervoor zorgen dat zelfs als data wordt gecompromitteerd, deze onleesbaar blijven voor onbevoegde partijen. Robuuste toegangscontroles, authenticatiemechanismen en beveiligingsaudits zijn ook cruciale elementen van een uitgebreide strategie voor dataveerkracht.

Veerkracht van data door archivering, integriteitscontroles en validatie

Het archiveren van oudere of minder vaak gebruikte data kan bijdragen aan de veerkracht van data. Door onregelmatig gebruikte data naar secundaire opslag- of archiveringssystemen te verplaatsen, kunnen organisaties resources vrijmaken en de prestaties voor kritieke databewerkingen verbeteren. Daarnaast kunnen regelmatige integriteitscontroles en validatieprocessen helpen bij het identificeren en corrigeren van eventuele data-inconsistenties of corruptie, waardoor de voortdurende betrouwbaarheid en veerkracht van opgeslagen data wordt gegarandeerd.

Hoe u een dataveerkrachtstrategie kunt ontwerpen

Uw strategie voor dataveerkracht hangt af van de grootte, het type en de missie van uw organisatie, maar er zijn enkele algemene best practices voor het creëren van een goede strategie voor dataveerkracht. 

Dit zijn de stappen op hoog niveau die we aanbevelen:

1. Risico's en kwetsbaarheden beoordelen

De eerste stap bij het ontwerpen van een strategie voor dataveerkracht is het beoordelen van de risico's en kwetsbaarheden waarmee uw organisatie te maken kan krijgen. Dit omvat het evalueren van potentiële bedreigingen, zoals hardwarestoringen, cyberaanvallen, natuurrampen of menselijke fouten. Het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling helpt bij het identificeren van kritieke data assets, potentiële storingspunten en de impact van dataverlies of onbeschikbaarheid op de bedrijfsvoering.

2. Ontwikkel een dataveerkrachtplan

Op basis van de risicobeoordeling kunnen organisaties een dataveerkrachtsplan ontwikkelen dat de nodige maatregelen en procedures beschrijft om geïdentificeerde risico's te beperken. Het plan moet Data-back-up en -recovery, disaster recovery-strategieën, datareplicatiemechanismen, encryptiebeleid en incident response-protocollen omvatten. Het moet ook rollen en verantwoordelijkheden definiëren, communicatiekanalen opzetten en test- en onderhoudsprocedures beschrijven.

3. Kies voor een dataresiliency-oplossing en -technologie

Het selecteren van de juiste oplossingen en technologie voor dataveerkracht is cruciaal voor het succes van de strategie voor dataveerkracht. Organisaties moeten beschikbare opties evalueren op basis van hun specifieke vereisten, budgetbeperkingen en schaalbaarheidsbehoeften. Dit kan bestaan uit investeringen in back-up- en herstelsoftware, cloudgebaseerde opslagoplossingen, datareplicatietechnologieën, encryptietools en monitoringsystemen. Het is belangrijk om bij het nemen van deze beslissingen rekening te houden met factoren zoals gebruiksgemak, compatibiliteit met bestaande infrastructuur en reputatie van leveranciers.

Tools en leveranciers voor dataveerkracht

Talrijke tools en leveranciers bieden oplossingen voor dataveerkracht. Enkele populaire opties zijn:

Amazon Web Services (AWS): AWS biedt een reeks diensten en functies om de veerkracht van data in de cloud te garanderen, zoals S3-opslag met ingebouwde redundantie, Glacier voor langetermijnarchivering en Elastic Block Store (EBS) met opties voor datareplicatie.

Veeam-dataprotectie en -veerkracht: Veeam biedt uitgebreide oplossingen voor dataprotectie en -veerkracht, waaronder back-up- en herstel-, replicatie- en monitoringtools. De oplossingen van Veeam zijn ontworpen om in verschillende omgevingen te werken, waaronder on-premises, gevirtualiseerde en cloudgebaseerde systemen.

Commvault: Commvault biedt een compleet pakket aan oplossingen voor datamanagement, waaronder back-up en herstel, disaster recovery en dataarchivering. Het platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor databescherming en veerkracht voor organisaties van elke omvang. Bij het kiezen van een leverancier moeten organisaties rekening houden met factoren zoals de reputatie van de leverancier, klantbeoordelingen, ondersteuningsdiensten, schaalbaarheid en integratiemogelijkheden met bestaande infrastructuur.

Wat maakt AWS veerkrachtig?

AWS staat bekend om zijn robuuste dataveerkracht. Enkele belangrijke functies die bijdragen aan de veerkracht van AWS zijn:

 • Meerdere beschikbaarheidszones (AZ's): AWS-infrastructuur is ontworpen met meerdere fysiek gescheiden beschikbaarheidszones, elk met zijn vermogen, koeling en netwerkmogelijkheden. Deze architectuur zorgt voor een hoge beschikbaarheid en duurzaamheid van data.
 • Datareplicatie en redundantie: AWS biedt opties voor datareplicatie, zoals Amazon S3-replicatie, waardoor data automatisch kunnen worden gerepliceerd over verschillende AZ's of regio's. Deze redundantie zorgt ervoor dat data toegankelijk blijven, zelfs in geval van storingen of rampen.
 • Elasticiteit en schaalbaarheid: Met AWS kunnen organisaties hun infrastructuur schalen op basis van vraag. Deze elasticiteit stelt organisaties in staat om plotselinge toenames van de workload aan te pakken en de veerkracht van data te behouden zonder onderbrekingen.
 • Beheerde diensten: AWS biedt managed services voor data resilience, zoals AWS Backup en AWS Disaster Recovery. Deze diensten vereenvoudigen de back-up- en herstelprocessen en bieden geautomatiseerde tools voor disaster recovery-planning.

Veeam-dataprotectie en -veerkracht

Veeam is een gerenommeerde leverancier van oplossingen voor dataprotectie en -veerkracht. Enkele belangrijke kenmerken van het aanbod van Veeam zijn:

 • Uitgebreide back-up en recovery: Veeam biedt een uitgebreide back-up- en hersteloplossing die verschillende platforms ondersteunt, waaronder gevirtualiseerde omgevingen, fysieke servers en cloudgebaseerde systemen. De oplossing biedt functies zoals incrementele back-ups, datadeduplicatie en snelle herstelopties.
 • Replicatie en hoge beschikbaarheid: Met Veeam kunnen organisaties hun kritieke data en applicaties repliceren naar alternatieve sites of cloud-gebaseerde omgevingen. Deze replicatie zorgt ervoor dat data beschikbaar en herstelbaar blijven, zelfs in het geval van primaire systeemstoringen.
 • Monitoring en rapportage: Veeam biedt monitoring- en rapportagetools die inzicht bieden in de omgeving van databescherming en veerkracht. Organisaties kunnen de back-upprestaties volgen, kwetsbaarheden identificeren en proactief problemen aanpakken die de veerkracht van data kunnen beïnvloeden.
 • Integratie met cloudproviders: Veeam integreert met grote cloudproviders, waaronder AWS en Microsoft Azure, waardoor organisaties cloud-gebaseerde opslag- en back-updiensten kunnen gebruiken voor verbeterde dataveerkracht.

Data resilience van Commvault

Commvault biedt een uitgebreid platform voor datamanagement met mogelijkheden voor dataresiliency. Enkele hoogtepunten van het aanbod van Commvault zijn:

 • Unified datamanagement: Het platform van Commvault biedt een uniforme aanpak voor datamanagement, waaronder back-up en herstel, disaster recovery en dataarchivering. Deze holistische aanpak vereenvoudigt de planning en activiteiten van dataresiliency.
 • Intelligente dataprotectie: Commvault maakt gebruik van intelligente dataprotectiefuncties, zoals deduplicatie, compressie en incrementele back-ups, om het opslaggebruik te optimaliseren en back-upvensters te verminderen. Deze functies verbeteren de veerkracht van data door de impact op netwerk- en opslagresources te minimaliseren.
 • Flexibele implementatieopties: De oplossingen van Commvault kunnen on-premises, in de cloud of in hybride omgevingen worden geïmplementeerd. Deze flexibiliteit stelt organisaties in staat om strategieën voor dataveerkracht te ontwerpen die aansluiten bij hun specifieke infrastructuur en bedrijfsvereisten.
 • Naleving en governance: Commvault biedt functies om naleving van dataregelgeving en governancebeleid te garanderen. Dit omvat mogelijkheden voor dataretentie, e-discovery en dataclassificatie, wat cruciale aspecten zijn voor het behoud van de veerkracht van data in gereguleerde sectoren.

Conclusie

Veerkracht van data is van het grootste belang voor moderne bedrijven. Het zorgt voor de beschikbaarheid, duurzaamheid en herstelbaarheid van kritieke data, zelfs bij onverwachte gebeurtenissen of verstoringen. Het implementeren van een robuuste strategie voor dataveerkracht omvat een combinatie van Data-back-up en -recovery, replicatie en redundantie, disaster recovery-planning, dataencryptie en beveiligingsmaatregelen. Het vereist ook het beoordelen van risico's, het ontwikkelen van een uitgebreid plan, het kiezen van geschikte technologie en oplossingen en het regelmatig testen en onderhouden van de veerkrachtsmaatregelen.

Cloudproviders zoals AWS bieden veerkrachtige infrastructuur en diensten, terwijl bedrijven zoals Veeam en Commvault uitgebreide oplossingen voor databescherming en veerkracht bieden. Door te investeren in veerkracht van data en best practices te implementeren, kunnen organisaties het risico op dataverlies minimaliseren, bedrijfscontinuïteit behouden, voldoen aan wettelijke vereisten en hun reputatie beschermen in een steeds meer datagestuurde wereld.

Een sleutel voor data resilience: SLA's Ransomware

Een service level agreement (SLA) voor ransomware recovery is een garantie van een serviceprovider die specifiek betrekking heeft op ransomware-aanvallen. Net als bij alle SLA's, die overeengekomen minimale prestaties en capaciteit aan een klant schetsen (afhankelijk van hun serviceniveau), schetst een ransomware recovery SLA specifiek de tijd tot verzending van schone recovery array(s) in het geval van een ransomware-aanval. Hierdoor kunt u diensten herstellen terwijl de verontreinigde arrays worden gereserveerd voor forensisch onderzoek. De SLA garandeert ook een herstelplan en dataoverdrachtssnelheid en omvat een professionele service engineer ter plaatse om de schone arrays te installeren. SLA's Ransomware zijn een belangrijke stap om organisaties te helpen veerkrachtiger te zijn bij stijgende, kostbare en verstorende ransomware-aanvallen.

Meer informatie over SLA's: SLA vs. SLO vs. SLI

Wat belooft Pure Storage ® Evergreen//One ™ Ransomware Recovery SLA?

De Pure Storage Evergreen//One ransomware recovery SLA garandeert:

 • Volgende werkdag verzending van clean recovery array(s)*
 • 48 uur om een herstelplan af te ronden
 • 8 TiB/uur dataoverdrachtssnelheid
 • Gebundelde diensten, waaronder technische services engineering om het herstelplan af te ronden en een onsite professional services engineer vanaf het moment van aankomst van de array door vervanging van geïnfecteerde array(s)

*Bij verzending naar Noord-Amerika, Europa of het Verenigd Koninkrijk. Voor Azië-Pacific zal het 48 uur duren.

Deze cruciale capaciteit versterkt wat Pure Storage klanten kan bieden tijdens de respons- en herstelfase van een aanval.

Met deze nieuwe, unieke SLA geeft Evergreen//One klanten van elke omvang nu gemoedsrust over hun data en volledige kennis dat hun dataveerkracht zo goed mogelijk is.

Meer informatie over Evergreen//One.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP
Vragen, opmerkingen?

Hebt u een vraag of opmerking over Pure-producten of certificeringen?  Wij zijn er om te helpen.

Een demo inplannen

Plan een livedemo in en zie zelf hoe Pure kan helpen om jouw data in krachtige resultaten om te zetten. 

Bel ons: 31 (0) 20-201-49-65

Media: pr@purestorage.com

 

Pure Storage

Herikerbergweg 292

1101 CT . Amsterdam Zuidoost

The Netherlands

info@purestorage.com

Sluiten
Uw browser wordt niet langer ondersteund!

Oudere browsers vormen vaak een veiligheidsrisico. Om de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze site, dient u te updaten naar een van deze nieuwste browsers.