Pure Storage大幅縮短義大醫院的列印醫令時間,效能深受醫生肯定

面臨挑戰:

  • 儲存設備效能無法再提升,導致醫生門診看診時間拉長。
  • 只能在離峰時間處理健保申報資料,影響到同仁工作效率。
  • 儲存設備空間無法再擴充,無法應付集團開設新醫院需求。 

IT 轉變:

  • 醫生列印醫令時間從 3 分鐘縮短至 6 秒,大幅縮短病患等待時間。
  • 可隨時處理與上傳健保申報資料,同仁無需加班處理公務。
  • 有效解決開機風暴問題,徹底發揮 VDI 效益。
  • 機房供電電流從 60 安培減少至 18 安培,約 3 年可回收儲存設備採購成本。 

 

800-379-7873 +44 20 3870 2633 +43 720882474 +32 (0) 7 84 80 560 +33 9 75 18 86 78 +49 89 12089 253 +353 1 485 4307 +39 02 9475 9422 +31 (0) 20 201 49 65 +46-101 38 93 22 +45 2856 6610 +47 2195 4481 +351 210 006 108 +966112118066 +27 87551 7857 +34 51 889 8963 +41 31 52 80 624 +90 850 390 21 64 +971 4 5513176 +7 916 716 7308 +65 3158 0960 +603 2298 7123 +66 (0) 2624 0641 +84 43267 3630 +62 21235 84628 +852 3750 7835 +82 2 6001-3330 +886 2 8729 2111 +61 1800 983 289 +64 21 536 736 +55 11 2655-7370 +52 55 9171-1375 +56 2 2368-4581 +57 1 383-2387