Virtual desktop infrastructure

Wat is Virtual Desktop Infrastructure (VDI)?

Met Virtual Desktop Infrastructure (VDI) kunnen IT-beheerders desktops van eindgebruikers hosten en beheren in een virtuele machine, die draait op een server in het datacenter. VDI biedt aantrekkelijke voordelen door het verhogen van de beheersbaarheid, performance en beveiliging van desktops/pc's.

Trage of fouten veroorzakende virtuele desktops kunnen de productiviteit tot stilstand brengen en resulteren in hogere administratiekosten. Storageperformance is vaak het grootste probleem - en de duurste - voor VDI. All-flash storage in combinatie met een efficiënte datareductie verbetert het succes van VDI drastisch en houdt de kosten onder controle. Als gevolg hiervan, zijn IT-afdelingen steeds meer op zoek naar geconvergeerde infrastructuur en geïntegreerde architecturen, om de problemen met performance en implementatie minder zwaar te laten wegen en te helpen desktop workloads te standaardiseren en consolideren.

Helaas zijn veel bestaande geconvergeerde infrastructuur-oplossingen gebaseerd op traditionele, trage en inefficiënte storage op disk of op niet-geoptimaliseerde hybride storagesystemen - waardoor ze niet geschikt zijn voor VDI-workloads waarvoor een always-on, high-performance basis nodig is. Pure Storage FlashStack CI biedt een reeds gevalideerde architectuur en snelle, veerkrachtige en schaalbare all-flash performance voor VDI, die voldoet aan de eisen van de eindgebruikers en IT-organisatie. Het zorgt voor een succesvolle implementatie en eenvoudig ongoing beheer van VDI.