Forklift-upgrade

Wat is een forklift-upgrade?

Forklift-upgrades zijn een volledige revisie van de IT-infrastructuur: oude en achterhaalde storage wordt verwijderd en vervangen door de nieuwste technologie. Forklift-upgrades worden gedreven doordat er een kloof ontstaat in de architectuur tussen storagegeneraties of beperkingen in scale-out-architecturen, die nieuwere nodes niet kunnen toevoegen aan bestaande arrays of clusters 

Storageklanten worden al tientallen jaren geconfronteerd met een iedere 3 to 5 jaar zich herhalende cyclus van hoog oplopende en kostbare onderhoudskosten, dure vervangingen van hardware, riskante datamigraties en resource-intensieve planning. Forklift-upgrades vertegenwoordigen enorme risico's, kosten en verspillingen, waardoor de IT-budgetten blijven gericht op het uitvoeren en in stand houden van de infrastructuur in plaats van op innovatie en groei van het bedrijf.

Pure Storage ontwikkelde een nieuw storage-ownershipmodel met de naam Evergreen ™ Storage, die in de gehele storage sector een revolutie teweeg heeft gebracht. Met Evergreen Storage blijft storage minimaal 10 jaar compact, efficiënt en modern tijdens elke fase van de levenscyclus van het storage ownership. En dat met een gestroomlijnde en unieke klantenservice en uitzonderlijke ROI.