Wat is predictive support?

Predictive support gaat nog een stap verder dan proactieve support. Proactieve support tracht mogelijke storage problemen vooraf te identificeren en onder de aandacht van de klant te brengen. Met de voorspellende predictive support beoogt Pure Storage problemen te voorzien en op te lossen, zelfs al voordat een klant zich überhaupt realiseert dat er een probleem is. Pure1 predictive support streeft ernaar de support beleving voor onze klanten te veranderen, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de conditie van hun storage-omgeving en zich in plaats daarvan kunnen richten op de groei van hun bedrijf.

De belangrijkste katalysator achter Pure 1 predictive support is Pure 1 Global Insight, een technologie die de systeemdata van logs over alle arrays van de klant om de 30 seconden analyseert.Pure1 Global Insight maakt gebruik van big data analytics om eventuele kwetsbaarheden voor bekende problemen te voorspellen  en preventief actie te ondernemen in geval van een incident, en zo het risico op downtime te minimaliseren.