Skip to Content

Wat is datageletterdheid?

Moderne organisaties hebben toegang tot meer data dan ooit tevoren. Maar het onvermogen om die data te begrijpen en te interpreteren weerhoudt hen er vaak van het volledige potentieel van data te benutten om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Datageletterdheid wordt gedefinieerd als "het vermogen om data in hun context te lezen, te schrijven en te communiceren, met inzicht in de databronnen en -constructies, toegepaste analysemethoden en -technieken, en het vermogen om de toepassing van de use case en de daaruit voortvloeiende bedrijfswaarde of -resultaten te beschrijven". In wezen weet een organisatie met datageletterdheid hoe zij data effectief kan gebruiken om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Hier onderzoeken we wat datageletterdheid is, wat de voordelen en belemmeringen ervan zijn, en hoe u een grotere datageletterdheid binnen uw organisatie kunt bevorderen.

Wat is datageletterdheid?

Datageletterdheid is essentieel voor het succes van moderne bedrijven, en omvat het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn voor datagedreven denken en besluitvorming.

Omdat datageletterdheid iemands vermogen omvat om data te lezen, te begrijpen, te communiceren, te gebruiken en er beslissingen mee te nemen, kunnen datageletterdheidsvaardigheden mensen die geen datawetenschapper of analist zijn, helpen om data te lezen en te begrijpen - en ze te gebruiken om hun besluitvorming te onderbouwen.

Een datageletterde organisatie erkent datageletterdheid als een functionele vaardigheid. Als gevolg daarvan zijn de medewerkers op verschillende niveaus in staat om data te gebruiken voor zakelijke doeleinden en kritisch na te denken over de inzichten die uit data-analyses voortvloeien.

Waarom is datageletterdheid belangrijk voor uw organisatie?

Dankzij de vooruitgang van de opslagtechnologie kunnen moderne organisaties enorme hoeveelheden data genereren en opslaan. Maar hoeveel data uw organisatie ook verzamelt, u heeft er niets aan als uw medewerkers niet weten hoe ze die data moeten gebruiken.

Uit de jaarlijkse Chief Data Officer (CDO)-enquête van Gartner blijkt dat gebrekkige datakennis de op één na grootste interne belemmering vormt voor het CDO-kantoor en dat tegen 2023 datakennis essentieel zal worden voor het genereren van bedrijfswaarde.

Om deze redenen wordt datageletterdheid steeds belangrijker voor leidinggevenden, managers en werknemers die de waarde die zij aan de organisatie toevoegen, willen vergroten. Alle zakelijke gebruikers moeten begrijpen welke data voor hen beschikbaar zijn, hoe ze kunnen worden gebruikt en wat de beperkingen ervan zijn, want een gebrek aan datageletterdheid onder uw medewerkers kan het vermogen van uw organisatie om waarde uit haar data te halen en datagestuurde beslissingen te nemen, beperken. Sommigen noemen dit het creëren van "citizen data scientists" binnen hun organisatie - en de waarde hiervan is enorm.

Probeer FlashBlade

Ervaar self-service met Pure1® voor het beheer van Pure FlashBlade™, de meest geavanceerde oplossing in de industrie die native scale-out file- en object storage biedt.

Vraag een Test Drive aan

Voordelen van datageletterdheid

Het grootste voordeel van big data is dat u ze kunt gebruiken om uw strategische bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken, maar dat kan niet als u geen volledig beeld hebt van uw data. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste voordelen van investeren in datageletterdheid.

Datageletterdheid verbetert bedrijfsprestaties

Uit onderzoek van het Data Literacy Project blijkt dat ondernemingen met een hogere score op het gebied van bedrijfsdatakennis tot 534 miljoen dollar aan hogere bedrijfswaarde kunnen hebben en een betere bedrijfsdatakennis kan de bedrijfsprestaties op andere gebieden, zoals brutomarge, rendement op activa en rendement op omzet, positief beïnvloeden.

Datageletterdheid is de sleutel tot het nemen van datagestuurde beslissingen. Leidinggevenden en andere besluitvormers met een hoge datageletterdheid zijn beter in staat data met elkaar te verbinden voor meer inzicht en intelligentie en kunnen beter geïnformeerde zakelijke beslissingen nemen.

Datageletterdheid biedt werknemers meer mogelijkheden

Zoals blijkt uit het Data Literacy Project, leveren organisaties die investeren in de datageletterdheid en -kennis van werknemers meer bedrijfsresultaten op. Werknemers met deze vaardigheden zijn beter in staat om:

  • De juiste datavragen te stellen ter ondersteuning van hun dagelijkse taken en afdelingsdoelstellingen.
  • Technieken toe te passen om inzichten uit data af te leiden en hun bevindingen communiceren.
  • De efficiëntie van de operationele systemen te verbeteren.

Wanneer alle werknemers begrijpen hoe zij data moeten gebruiken, kunnen zij een zinvollere bijdrage leveren aan de algemene doelstellingen van de organisatie.

Datageletterdheid biedt een solide basis voor datagovernance

Zowel datageletterdheid als datagovernance helpen organisaties de toegang tot gegevens te verbreden en de waarde ervan te maximaliseren. Datagovernance heeft betrekking op de systemen, procedures en beleidslijnen die worden gebruikt om de toegankelijkheid, beschikbaarheid, integriteit, bruikbaarheid en beveiliging van data in een organisatie te beheren.

Als u niet begrijpt welke data u binnen de organisatie heeft, kunt u geen effectief beleid voor datagovernance opstellen. Wanneer beleidsmakers data beter kunnen begrijpen en ermee kunnen communiceren, kunnen organisaties sneller een doeltreffender beleid inzake datagovernance implementeren.

Datageletterdheid ondersteunt ethische AI

Artificiële-intelligentiesystemen (AI) bieden verschillende voordelen, zoals het verminderen van menselijke fouten, het automatiseren van repetitieve taken en het oplossen van complexe problemen. Maar ze brengen ook potentiële risico's en uitdagingen met zich mee, zoals inbreuken op de gegevensprivacy en AI-vooroordelen. Datageletterdheid is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van verantwoorde AI.

Zowel datadeskundigen als niet-technische bedrijfsleiders spelen een rol bij de beoordeling van de risico's en de eerlijkheid van AI-systemen. Maar om dit effectief te doen, moeten bedrijfsleiders een minimum aan datageletterdheid hebben om de voordelen van een AI-systeem af te wegen en te helpen bij het identificeren van risicovolle use cases.

Belemmeringen voor datageletterdheid

Helaas kunnen er binnen organisaties barrières bestaan die de overgang naar datageletterdheid belemmeren, zoals:

  • Datasilo’s: Organisatorische afdelingen gebruiken vaak verschillende oplossingen voor het opslaan en analyseren van data, waardoor datasilo's ontstaan die het voor organisaties moeilijk maken om een volledig beeld te krijgen van de data waarover zij beschikken.
  • Ontbrekende datacontext: De juiste context biedt waardevolle achtergrondinformatie over de data die u verzamelt. Context vertelt u het "wie, hoe, wat, wanneer, waar en waarom" rond uw data. Met context kunt u vragen beantwoorden als "Waarom is de verkoop vorige maand gedaald?" of "Waarom zijn klanten meer betrokken bij het ene kanaal dan bij het andere?" Zonder dat is interactie met data moeilijker.
  • Slechte datakwaliteit: Dubbele, corrupte of onnauwkeurige data kunnen leiden tot dubbelzinnige en onnauwkeurige patronen en inzichten. Het gebruik van systemen die automatisch vuile data, onjuiste datatypen en twijfelachtige data identificeren, kan u helpen een goede datakwaliteit te handhaven.

Hoe u datageletterdheid in uw organisatie kunt bevorderen

Klaar om de datageletterdheid binnen uw organisatie te vergroten? Hieronder volgen enkele essentiële stappen om te beginnen.

Creëer een cultuur van datageletterdheid

De organisatiecultuur kan een belemmering vormen voor betere datageletterdheid. Een cultuur waarin slechts een paar mensen alle beslissingen nemen - of waarin werknemers de voordelen van datageletterdheid niet kunnen koppelen aan het succes van het bedrijf - kan huiverig zijn voor een data-first-benadering.

Om te komen tot een cultuur van datageletterdheid moet u de leiders op één lijn brengen met uw doelstellingen voor datageletterdheid en de verandering communiceren naar de hele organisatie. Help werknemers begrijpen wat datageletterdheid voor hen betekent door opleidingen aan te bieden en hen te helpen het geleerde in praktijk te brengen. Lees "3 stappen om Citizen Data Scientists in te schakelen" om aan de slag te gaan.

Overbrug de communicatiekloof

Communicatiebarrières kunnen verhinderen dat data ten volle worden benut. Als werknemers de "datatoespraak" niet begrijpen, kunnen ze data-inzichten niet effectief toepassen.

Ga na wie de taal van de data vloeiend spreekt en vraag hen om te vertalen voor wie minder geletterd is. Maak ook een gemeenschappelijke taal voor het praten over data binnen de organisatie, waarbij jargon en onduidelijke termen die verwarring kunnen veroorzaken, worden vermeden.

Creëer een programma voor datageletterdheid

Overweeg een welomschreven datageletterdheidprogramma op te zetten dat iedereen, van de CEO tot de nieuwste stagiair, datageletterdheid bijbrengt. Dit zal werknemers helpen de vaardigheden en de mentaliteit te ontwikkelen om met data te werken en de voordelen ervan over te brengen.

Vergeet niet dat u het programma niet in één keer voor de hele organisatie hoeft te lanceren. U kunt het één bedrijfseenheid per keer implementeren en bij elke iteratie aanpassen en verbeteren.

Het goede voorbeeld geven

Cultuurveranderingen beginnen aan de top. Organisatieleiders moeten voorvechters zijn van datageletterdheid en data prioriteit geven in hun besluitvorming en dagelijkse werkzaamheden. Als werknemers worden verplicht om productpresentaties, marketingstrategieën en andere besluitvorming met data te ondersteunen, zullen gedrag en houding ten aanzien van het gebruik van data geleidelijk ten goede veranderen.

Investeren in technologie

Investeer in technologie die iedereen in staat stelt data naar behoefte te raadplegen, te manipuleren, te analyseren en te delen. Afdelingen gebruiken vaak verschillende oplossingen voor het opslaan en analyseren van data. Datawarehouses en datalakes kunnen data uit de hele organisatie samenvoegen om datasilo's te doorbreken en vuile, inconsistente data op te schonen voor nauwkeurigere inzichten.

Hoe opslag de beste praktijken inzake datageletterdheid kan verbeteren

In de huidige digitale omgeving zijn data de motor van zakelijk succes. Inzicht in de voordelen van datageletterdheid, de barrières en hoe u meer datageletterdheid in uw organisatie kunt bevorderen, is essentieel voor modern zakelijk succes.

Vind en volg uw bedrijfswaarde met Pure Storage®-oplossingen. FlashBlade®, het toonaangevende unified fast file- en objectplatform (UFFO), biedt snelle en efficiënte scale-out flashopslag die perfect geschikt is voor de ondersteuning van uw initiatieven op het gebied van dataliteratuur.

  • Moderniseer uw infrastructuur voor dataopslag om deze slimmer te maken en de belemmeringen voor data-intelligentie weg te nemen.
  • Maak realtime analyses, AI en machine learning mogelijk voor snellere ontdekkingen en inzichten met ten minste een tienvoudige besparing op stroom-, capaciteits- en koelingskosten ten opzichte van legacy-opslag.
  • Rust uw teams uit met de juiste hulpmiddelen om moderne data-uitdagingen aan te gaan en gebruik die data om betere en snellere zakelijke beslissingen te nemen.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Vragen, opmerkingen?

Hebt u een vraag of opmerking over Pure-producten of certificeringen?  Wij zijn er om te helpen.

Een demo inplannen

Plan een livedemo in en zie zelf hoe Pure kan helpen om jouw data in krachtige resultaten om te zetten. 

Bel ons: 31 (0) 20-201-49-65

Media: pr@purestorage.com

 

Pure Storage

Herikerbergweg 292

1101 CT . Amsterdam Zuidoost

The Netherlands

info@purestorage.com

Sluiten
Uw browser wordt niet langer ondersteund!

Oudere browsers vormen vaak een veiligheidsrisico. Om de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van onze site, dient u te updaten naar een van deze nieuwste browsers.